Zwroty i reklamacje

I. Zwroty

 1. Rezygnacja i odstąpienie od umowy sprzedaży:

  Jeśli zakupiłeś(aś) za pośrednictwem naszego sklepu internetowego nasze towary jako Konsument (dokonałeś(aś) zakupu, który nie był związany z prowadzoną przez Ciebie działalnością gospodarczą lub zawodową), możesz odstąpić od umowy zakupu bez podania przyczyny, w terminie 14 dni od dnia odebrania towaru.

  W celu skorzystania z tego uprawnienia, prześlij do nas oświadczenie o odstąpieniu od umowy. Formularz zwrotu znajdziesz w paczce z Twoim zamówieniem i możesz je wysłać w jeden z poniżej podanych sposobów:

  1. w formie pisemnej na adres naszej siedziby, tj.:

   LYNNAILS Sp. z o.o.
   ul. Marywilska 44 lok C156-C160
   03-042 Warszawa

  2. w formie mailowej na adres: sklep@lyn.pl

  Dla zachowania wskazanego wyżej terminu na odstąpienie od umowy, wystarczy wysłanie oświadczenia, w dowolnej formie przed upływem tego terminu.

  Po złożeniu oświadczenia o odstąpieniu od umowy, ta uważana jest za niezawartą i otrzymane od Ciebie płatności zostaną zwrócone.  

 2. Zwrot bez podania przyczyny

  Jednakże zwrot płatności nastąpi dopiero po otrzymaniu towaru lub dostarczeniu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. W związku z czym, bardzo prosimy o niezwłoczne odesłanie produktu na adres naszej siedziby, wskazany powyżej, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Im szybciej otrzymamy zwracany towar, tym szybciej pieniądze znajdą się na Twoim koncie. Pamiętaj, aby zabezpieczyć produkt w sposób zapobiegający jego uszkodzeniu w trakcie transportu. Podczas zwrotu będziesz zmuszony ponieść koszty przesyłki.

  Wszystkie otrzymane od Ciebie płatności w ramach Umowy zwrócimy w terminie nie późniejszym niż 14 dni od dnia otrzymania zwracanego towaru.

  Zwrot pieniędzy zostanie dokonany przy użyciu takiego samego środka płatności, jakiego użyłaś podczas zawierania umowy, chyba że w formularzu odstąpienia wyraźnie wskazałaś, iż zwrot pieniędzy ma nastąpić w inny wybrany przez Ciebie sposób.

  Pamiętaj, iż w przypadku odstąpienia od umowy, ponosisz odpowiedzialność za zmniejszenie wartości zwracanego towaru, która jest wynikiem korzystania z niego w sposób przekraczający użytkowanie w celu sprawdzenia charakteru, cech oraz właściwości.

  Pamiętaj również, że uprawnienie do odstąpienia od umowy nie przysługuje, w odniesieniu do umów zakupu towarów, które sprzedawane są w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego, towar nie może zostać już zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

  Szczegółowe informacje zawarte są w ustawie z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (t. j. Dz. U. z 2019 roku poz. 134), która jest ustawą konsumencką, regulującą stosunki pomiędzy przedsiębiorcą a Konsumentem, czyli osobą fizyczną, dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej, niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

II. Reklamacje

Jeżeli zakupione przez Ciebie Towary okazały się wadliwe lub też realizacja umowy przebiegła niezgodnie z naszym Regulaminem, możesz złożyć reklamację w jeden ze sposobów podanych niżej:

 1. w formie pisemnej przesłanej na adres naszej siedziby, tj.:

  LYNNAILS Sp. z o.o.
  ul. Marywilska 44 lok C156-C160
  03-042 Warszawa

 2. w formie mailowej na adres: sklep@lyn.pl

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości, możesz skontaktować się z nami pod numerem: +48 798 89 99 89

Jako sprzedawca odpowiadamy za wady towaru, jeśli zostaną one ujawnione w terminie 2 lat od dnia zawarcia umowy zakupu lub doręczenia przesyłki, a także za wszelkie wady związane z realizacją umowy.

Aby sprawnie rozpatrzeć Twoją reklamację, zalecamy dołączenie następujących danych: imię i nazwisko, adres, adres email, numer telefonu, przedmiot reklamacji wraz z numerem zamówienia, wskazanie Twojego żądania, okoliczności związane z reklamacją, data stwierdzenia wady oraz, o ile to możliwe, zdjęcie wady.

Po zgłoszeniu reklamacji, otrzymasz od nas szczegółowe informacje o dalszych krokach postępowania. Jeżeli zostaniesz poproszony o odesłanie reklamowanego towaru, pamiętaj o jego zabezpieczeniu w sposób uniemożliwiający powstanie uszkodzeń podczas transportu. Prosimy również o dołączenie formularza reklamacji.  Należy pamiętać, że koszt przesyłki reklamowanego towaru ponosi Klient.

Do złożonej przez Ciebie reklamacji ustosunkujemy się w terminie 14 dni od dnia otrzymania Twojej wiadomości o reklamacji lub od dnia odebrania przez nas reklamowanego produktu, jeśli jego otrzymanie jest niezbędne do rozpatrzenia reklamacji.

Przy składaniu reklamacji przysługuje Tobie prawo do żądania:

 1. usunięcia wady albo
 2. wymiany produktu na produkt wolny od wad albo
 3. obniżenia ceny zakupu albo
 4. odstąpienia od umowy zakupu

Szczegółowe informacje dostępne są w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2018 roku poz. 1025 z późn. zm.).

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl