Promocja "Stały Klient"

REGULARMIN PROMOCJI

"STAŁY KLIENT - 10%"

 

 1. WARUNKI OGÓLNE 

  1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki uczestniczenia w promocji "Stały Klient" (dalej jako Promocja).
  2. Promocja prowadzona jest wyłącznie pod adresem www.lyn.pl (dalej jako: „Sklep internetowy”) i jest skierowana do wszystkich Klientów Sklepu Internetowego.
 2.  DEFINICJE 

  1. Organizator - LynNails Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44 lok. C156-C160, 03-042 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000687629, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesiony w całości, REGON: 367864822, NIP: 5242836578.
  2. Uczestnik - osoba, która spełnia warunki uczestniczenia opisanym w zasadzie Promocji.
  3. Administrator danych osobowych – LynNails Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Marywilska 44 lok. C156-C160, 03-042 Warszawa, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego nr KRS 0000687629, kapitał zakładowy 50 000,00 PLN, (pięćdziesiąt tysięcy złotych) wniesiony w całości, REGON: 367864822, NIP: 5242836578.
 3. ZASADY PROMOCJI

  1. Każdy Uczestnik Promocji musi spełniać jednocześnie dwa warunki:
   • Zakładanie konta Klienta w Sklepie Internetowym
   • Zapisanie się do Newsletter oraz potwierdzenia jego zapisania się.
  2. W chwili zapisania się do Newsletter, Uczestnikowi przydziela się 200 punktów lojalnościowych, które uprawniają do otrzymania stałego rabatu 10%
  3. Punkty lojalnościowe wymienione w ust. 2 mają ważność przez 180 dni.
  4. Uczestnictwo w Promocji jest dobrowolne. Uczestnik może w każdej chwili rezygnować z Promocji, wysyłając prośbę rezygnacji na adres sklep@lyn.pl.  
  5. Promocja zostaje wprowadzona na czas nieokreślony, począwszy od dnia 01.11.2023. Organizator zastrzega sobie prawo zakończenia Promocji bez uprzedzania.
 4. REKLAMACJE

  1. W przypadku niezadowolenia ze sposobu przebiegu Promocji, Uczestnicy mają możliwość złożenia reklamacji - w szczególności:
   • w formie pisemnej na adres: LynNails Sp. z o.o., ul. Marywilska 44 lok. C156-C160, 03-042 Warszawa lub
   • pocztą elektroniczną, na adres: sklep@lyn.pl
  2. Uczestnik zostanie poinformowany o sposobie załatwienia reklamacji na adres poczty elektronicznej, z którego została ona wysłana, w terminie 14 dni od jej otrzymania przez Organizatora.
 5. POSTANOWIENIE KOŃCOWE

  1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu w każdym czasie. Nowe warunki Promocji obowiązują w dniu ich publikacji.
  2. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych przez Uczestników.
  3. W odniesieniu do Uczestników nie będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego do rozstrzygania wszelkich sporów wynikłych ze stosowania Regulaminu właściwy jest sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Organizatora.
  4. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Uczestników będących konsumentami w rozumieniu art. 221 kodeksu cywilnego, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu, a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper Premium